Wijkmanager Henk Huige stelt zich voor

Wijkmanager Henk Huige stelt zich voor

Mijn naam is Henk Huige. Sinds 5 maanden ben ik als wijkmanager werkzaam in uw mooie wijk Nieuw Middelburg. Ik wil daar graag iets over vertellen.

Regelmatig fiets ik met plezier door de wijk. Een gerenoveerde wijk waar veel bewaard is gebleven van de oorspronkelijke gebouwen en woningen. Dat ademt een bepaalde sfeer uit waarbij ik me thuis voel.

Samen met de wijkagent en onze boa’s heb ik op diverse plaatsen in de wijk wijktijd gehouden en wijktafel. Op deze wijze heb ik op verschillende manieren contact gehad met de wijkbewoners. Ontmoeting, daar draait het voor een deel om. Door zichtbaar te zijn in de wijk hoop ik steeds meer met u, als bewoner, in contact te komen. Uit de signalen die ik van u ontvang krijg ik steeds meer de indruk dat de inwoners trots zijn op hun wijk en dat ze de leefbaarheid belangrijk vinden. Logisch, want in een goede leefbare wijk woon je met meer plezier.

Die leefbaarheid is een zaak van ons allemaal. Door samen te werken kan er gezorgd worden dat de wijk mooi en leefbaar blijft. Samen betekent ook dat het zonder u niet lukt. Wij hebben elkaar nodig en vragen ook uw betrokkenheid daarbij. Dat kan bijv. door om te zien naar uw naaste buren of anderen in de wijk. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat bewoners niet eenzaam worden. In sommige wijken heeft men een buurthulp ingesteld. Bewoners krijgen dan hulp van andere vrijwilligers uit te buurt. Het gaat om kleine klussen en niet om een aannemersklus J . Op die manier is er weer een mooi moment van ontmoeting. Ook de speeltuin is een prachtige en belangrijke ontmoetingsplaats. Het wijkteam speelt een belangrijke rol in de wijk. Vaak ontbreekt het aan menskracht om extra taken op te pakken. Zo kan er ook een ontmoeting georganiseerd worden met de Stichting Middelburg Beweegt. Bewegen is gezond. U wandelt samen met anderen uit de wijk waarbij er tijd is voor ontmoeting. Komend weekend doet de wijk mee aan NLdoet wat op 9 en 10 maart plaatsvindt. Zie elders op de Facebook pagina, daar kunt u zich eventueel opgeven als vrijwilliger.

Middelburg gaat steeds meer digitaal en als bewoner is het handig te weten waar u met uw vragen terecht kunt. Bij overlast van o.a. hondenpoep, een losliggende stoeptegel en een aanhangwagen die structureel een parkeerplaats inneemt, kunt u dit digitaal melden op de website van gemeente Middelburg. Officieel heet dat een ‘melding openbare ruimte (MOR)’. Bent u op zoek naar hulp bij een bepaalde instanties dan kunt u dit binnenkort digitaal opzoeken op de sociale netwerkkaart. Daar wordt nog aan gewerkt. Het is een digitale kaart waar bewoner en instanties elkaar weten te vinden.

Facebook is daar nu ook bijgekomen. Als bewoner van de wijk kunt u nu alle activiteiten digitaal volgen. Hebt u zelf ook iets leuks (of minder leuks) te melden, deel het via Facebook. Op deze wijze hoop ik dat Facebook ten dienste mag staan van de wijk.

Als wijkmanager fiets ik regelmatig in de wijk. De vraag is op welke wijze ik voor u zichtbaar en herkenbaar kan zijn. Heeft u suggesties hierover dan hoor ik het graag. U kunt mij aanspreken maar ook mailen naar h.huige@middelburg.nl .

Graag tot ziens!

Comments are closed.